Údržbár

Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 1/A, Modra
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
500
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná práca s Word, Excel, Email - objednávky, prieskum trhu
Vzdelanie
uprednostníme technické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
práca na 100% pracovný úväzok v čase medzi 06:30 až 18:00 hod (pracovný čas 7,5 hodiny denne rozvrhnutý podľa dohody a potreby)
nástup možný od 01.12.2023
Plat: odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. - plat podľa platných tabuliek 4. Platová trieda aktuálne 936,- eur/100% úväzok, plus osobný príplatok podľa pracovných zručností a skúseností.
ZVÝHODNÍME uchádzača, ktorý je : vyučený v odbore elektrikár, býva v Modre (z dôvodu napojenia na alarm), ovláda základnú prácu s Word, Excel, e-mail, telesne zdatný (práca s bremenami, kosenie a odhŕňanie snehu)

bližšie informácie osobne v ZŠ Ľudovíta Štúra na personálnom oddelení, u riaditeľky školy, alebo na tel.č. 033/647 25 75
Životopis aj so súhlasom so spracovaním osobných údajov môžete zasielať na e-mail školy : [email protected]
Správca a údržbár budovy ZŠ:
- plní operatívne úlohy súvisiace s činnosťou školy
- zabezpečuje agendu spojenú so správou budovy školy
- zabezpečuje činnosti vrátnika školy
- zabezpečuje materiálové vybavenie
- zodpovedá za prácu upratovačiek, kontroluje a prideľuje im prácu
- vykonáva údržbárske práce potrebné pre riadny chod školy
- kosí trávu a odhŕňa sneh
- spolupracuje pri evidencii, inventarizácii a likvidácii majetku
- chodí na poštu
- zabezpečuje činnosti v oblasti dodávateľsko – odberateľských vzťahov
- spolupracuje v oblasti BOZP
- je napojený na alarm školy
- bezúhonnosť
- pozitívny vzťah k deťom
- ochota učiť sa nové veci
- vodičské oprávnenie Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)- office, internet, email
fyzická zdatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
manuálna zručnosť
organizovanie a plánovanie práce
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
technická gramotnosť
vedenie ľudí
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
technický talent

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ľudovíta Štúra
Komenského 1/A
90001 Modra
https://zslsmo.edupage.org/
0336472575
Kontaktná osoba
PaedDr. Zlatica Lišková
0336472575