Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fajgalská cesta 2, Pezinok
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
• 7 – podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v prípade VŠ vzdelania III. stupňa možná zmena na platovú triedu 8).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• ovládanie práce s počítačom: informačný systém SAP, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
Vzdelanie
• VŠ vzdelanie II. stupňa (uprednostňovaní budú absolventi Akadémie PZ v Bratislave a absolventi VŠ právnického zamerania),
• prax minimálne 3 roky v oblasti vyšetrovania, skráteného vyšetrovania, alebo priestupkového konania (správne konanie),
• pedagogická spôsobilosť (nie je nevyhnutná, možnosťou získania počas zaradenia na funkcii).
Ďalšie požiadavky
názov funkcie: učiteľ - priestupkové a trestné právo
• Vyučovanie predmetu právo (Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o priestupkoch, N P PZ č. 90/2019 o priestupkoch a iné),
• tvorba učebných pomôcok, spracovanie učebných textov a ďalších materiálov, s cieľom ich využitia vo výchovno
- vzdelávacom procese,
• administratívne práce (evidencia, vyhodnotenie študijných výsledkov študentov a pod.).
Výhodou je:
• Pedagogická spôsobilosť,
• skúsenosti s výučbou,
• skúsenosti z výkonu a praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
Fajgalská cesta 2
Pezinok
https://www.minv.sk/?zameranie-skoly-1
096154 6701
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Valentovičová
0961546702