Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4, Svit
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
39
Platové podmienky
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe (cca od 842,00 €).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word - pokročilá Microsoft Excel - pokročilá Microsoft Outlook - elementárna Internet - pokročilá
Vzdelanie
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Iné kritériá a požiadavky na uchádzača/čku:
• bezúhonnosť - § 9 ods. 1 písm. b) a §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• prednosť budú mať uchádzači/čky, ktorí/é sa stotožňujú s obsahom vzdelávania a výchovy v katolíckej škole.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štrukturovaný profesijný životopis s kontaktom vrátane e-mailovej adresy,
• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach.

Uzávierka prihlášok na pohovor je 15.novembra 2023.

Uchádzači/čky, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne požadované doklady, budú na výberové konanie písomne/elektronicky pozvaní najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

Svoje prihlášky so žiadosťou o voľné pracovné miesto zasielajte na poštovú adresu, alebo e-mailovú adresu:

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej
Mgr. Monika Pirožeková
riaditeľka MŠ
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4
059 21 Svit
[email protected]
mobil: +421 901 721 025

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4
05921 Svit
https://msgiannasvit.edupage.org/
+421 901 721 025,+421901721025
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Janíček
+421 910 842 978