Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 6, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
2.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
319
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office ( word, excel, outlock) - bežná užívateľská prax, práca so softvérom skladového hospodárstva (Edupage, Soft-GL)
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti potravinárstva a spoločného stravovania / ekonomické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne - nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných receptúr. Vedenie požadovanej evidencie súvisiacej so stravovaním. Prax v oblasti stravovania - minimálne 2 roky.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje dokumenty na adresu: Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa do 24. 11.2023
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Levočská 6
06401 Stará Ľubovňa
https://zslevocskasl.edupage.org/
0522388601-602,0911 451 401
Kontaktná osoba
RNDr. Peter Höger
0911 451 401