Školník

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 6, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
11.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
319
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nevyžaduje sa
Vzdelanie
min. úplné stredné vzdelanie technického zamerania
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Stručný popis činnosti:
• vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov,
• udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy,
• údržba a starostlivosť o zeleň v areáli školy,
• bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných klimatizačných inštalácií,
• stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolárska a murárska práca,
• odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a schodísk v zimných mesiacoch,
• vyhrabávanie lístia,
• pravidelné ošetrovanie stromom, kríkov a živého plotu,
• kosenie trávy v priestoroch areálu školy,
• udržiava poriadok na multifunkčnom ihrisku a robí jeho pravidelnú údržbu,
• kódovanie školy,
• pravidelná kontrola školského objektu a ihrísk a o zistených nedostatkoch vedie evidenciu,

Osobné predpoklady:
- samostatnosť
- zodpovednosť
- precíznosť
- bezúhonnosť
- proaktívny prístup
- technická a manuálna zručnosť

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa do 17. 11.2023
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Levočská 6
06401 Stará Ľubovňa
https://zslevocskasl.edupage.org/
0522388601-602,0911 451 401
Kontaktná osoba
RNDr. Peter Höger
0911 451 401