Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Lužianky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 1, Lužianky
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
263
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadá sa učiteľ hudobného odboru SZUŠ alebo na elokovaných pracoviskách ktoré spadajú pod SZUŠ
Vyučovanie hry na hudobné nástroje - Hra na gitare, Hra na klavíri, vyučovanie Spevu a hlasovej Výchovy
Vyučovanie teórie, histórie umenia a pod
Rozvíjanie talentu a individuálnych tvorivých schopností žiakov
Organizovanie vystúpení, besied, výstav a pod.

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce pedagogického zamestnanca
Životopis
Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
Osobnostné predpoklady:
-komunikatívnosť, precíznosť, spoľahlivosť, pozitívny vzťah k deťom a k práci

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Sasinkova 1
95141 Lužianky
0948716696,0915877311
Kontaktná osoba
Simona Némethová
0948716693