Majster odbornej výchovy

Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dukelská 33, Giraltovce
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
216
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy pre odbor murár
Majster odbornej výchovy pre odbor tesár

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
08701 Giraltovce
https://ssosgiraltovce.edupage.org/
0547322510
Kontaktná osoba
Martin Koššala
0918340777