Školský digitálny koordinátor

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
vysoká počítačová gramotnosť
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zručnosti a predpoklady :
- 3 roky pedagogickej praxe,
- pedagogické zručnosti, vysoká počítačová gramotnosť, komunikatívnosť, kreativita, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť pracovné problémy,
-vítané sú skúsenosti s implementáciou digitálnych technológií do vyučovacieho procesu a projektové zručnosti.
Náplň práce:
- práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora,
- digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
- poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
- poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
- vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
-zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
-pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
-poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
-administrácia online testovaní,
-zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.
Ďalšie požadované predpoklady:
-bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
-profesijný štruktúrovaný životopis,

Platové podmienky od 1600,- eur.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312
Kontaktná osoba
Ing. Jana Lubyová
0484723314