Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Upratovačka

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
425
Platové podmienky
plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 833,50 Eur.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: zdravotná spôsobilosť (doklad predkladá iba úspešný uchádzač).
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na [email protected] najneskôr do 10.11.2023. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Školská 7
05201 Spišská Nová Ves
https://gymsnv.edupage.org/
0534422259
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Kačenga
0534422259