Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
228
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Open Office, Word, Power Point,Zoom, Canva Pro
Vzdelanie
Podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti asistenta učiteľa sú uvedené v prílohe č. 6).
Ďalšie požiadavky
- práca: pedagogický asistent na 2.stupni ZŠ, čiastočne fluktujúci na 1. stupeň
- skúsenosť s prácou so žiakmi 1. a 2.stupňa
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, spolupráca, komunikácia a porozumenie
- ochota spolupracovať v tíme
- schopnosť zvládať stresové situácie
Iné výhody:
- práca v modernej základnej škole
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- práca v podnetnom prostredí
- novozrekonštruované priestory školy
- možnosť osobnostného aj profesijného rastu

Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
mailom na :
[email protected]
mobil:
0903 592 593

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341
91930 Jaslovské Bohunice
https://jaslovskebohunice.edupage.org/
0335592403
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mojžišová
0903592593