Hlavný kuchár / kuchárka

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
601
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
stredoškolské - výučný list v odbore kuchár
stredoškolské s maturitou - v oblasti spoločného stravovania
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
• príprava hlavných jedál podľa predpísaných technologických postupov,
• obsluha viacúčelových kuchynských strojov alebo jednoúčelových kuchynských strojov na výrobu pokrmov ako i chladiacich a mraziacich zariadení,
• pomoc pri výdaji jedál,
• dodržiavanie hygienických predpisov, starostlivosť o hygienu a správne uskladnenie ovocia a zeleniny, dodržiavanie predpisov HACCP
• zodpovednosť za inventarizáciu skladu potravín, materiálu.

Ďalšie predpoklady na výkon činnosti:
• zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,
• zdravotný preukaz,
• prax v odbore,
• zodpovednosť, samostatnosť, disciplína.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s nasledovnými prílohami na e-mailovú adresu [email protected]

• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov)
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
• e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Termín ukončenia prijímania žiadostí je 30.11.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
www.materskaskolanmnv.sk
0327484481,0327484484,032/7484481
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
0327484484