Zdravotná sestra

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hubeného 25, Bratislava-Rača
Termín nástupu
25.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
850
Platové podmienky
150,- €/týždeň + ubytovanie + strava
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára; resp. študent 5. ročníka Medicíny na týždenný lyžiarsky kurz
Ďalšie požiadavky
HĽADÁ SA ZDRAVOTNÍK NA LYŽIARSKY KURZ

Kedy? 25.2. – 1.3. 2024 (nedeľa-piatok)

Pre koho? 67 ôsmakov zo ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského v bratislavskej Rači
+ 4 pedagogických zamestnancov

Kde? Donovaly

Vzdelanie? odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára; resp. študent 5. ročníka Medicíny

(Pozri:
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z. = STUPEŇ VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE)
Nájdeš na odkaze: = https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/742/20050101.html

Za koľko? 150,- € + ubytovanie a strava (plná penzia)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského
Hubeného 25
83153 Bratislava-Rača
https://zskomenskehoba.edupage.org/
02/44 88 41 40,44883140,421 2 44 88 41 40, 421 911 972 787
Kontaktná osoba
Tatiana Kizivatová
+421917337103