Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petzvalova 4, Košice-Západ
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
158
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ: Internet, práca s Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pani učiteľku / pána učiteľa 1. alebo 2. stupňa na zastupovanie počas neprítomnosti kolegov v škole.
Hlavnou náplňou práce bude zastupovať v triedach, kde chýba vyučujúci. Niektoré vyučovacie hodiny budú cyklické (tie isté počas celého roka).
Možnosť prechodu na triednictvo na 1. stupni.

Úväzok: 100%.

Ďalšie požiadavky:
• súlad s princípmi a metódami vyučovania školy Felix
• prax vo využívaní Hejného metódy výučby matematiky výhodou
• využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe

Iné výhody:
• práca v modernej súkromnej základnej škole
• priestor na sebarealizáciu a rozvoj, preplácanie nákladov na školenia
• teambuilding na upevňovanie vzťahov

K prihláške mailom na [email protected] priložte:
- životopis
- motivačný list o tom, prečo by ste chceli pôsobiť práve v škole Felix Košice.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Petzvalova 4
04011 Košice-Západ
https://felixkosice.edupage.org/
0911434434,0911 434 434
Kontaktná osoba
Mária Biľová
0911434434