Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Krompachy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zemanská 2, Krompachy
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
214
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 o kvalifikačných predpokkladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Zemanská 2
05342 Krompachy
https://zskrompachyzemanska.edupage.org/
0534472928,053/4472928
Kontaktná osoba
Mgr. Terézia Valeková
0903434401