Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Mzdový účtovník

Stredná odborná škola veterinárna, Košice-Barca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
321
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, znalosť práce s balíkom MS Office, programami SAP, Win Pam, WinIBEU
Vzdelanie
• minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
• min. 3 roky praxe v oblasti personalistiky, miezd, účtovníctva a práce so štátnym rozpočtom
• odborná spôsobilosť vyplývajúca z legislatívnych požiadaviek: znalosť legislatívnych predpisov v oblasti financií vo verejnej správe
• znalosť zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách


Ďalšie požiadavky
Náplň práce
• Rozpočet a financovania - tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
Personalistika: vedenie osobných spisov zamestnancov, príprava pracovno-právnych dokumentov
• Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie mzdovej, sociálnej a zdravotnej agendy (tvorba prac. zmlúv, plat. dekrétov, vedenie osobných spisov, asistencia pri výberových konaniach, spracovanie a predkladanie výkazov pre poisťovne)
• Príprava a predkladanie štatistických výkazov podľa platnej legislatívy
• Vykonávanie základnej finančnej kontroly

Iné kritéria a požiadavky:
• zodpovednosť
• spoľahlivosť
• dôslednosť
• precíznosť
• vysoké pracovné nasadenie
• komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve

Vyžadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
• profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1 167,50 €.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca alebo
e-mailom na [email protected] najneskôr do 17.11.2023.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2
04017 Košice-Barca
www.sosvet.sk
0556855347,055/6855347
Kontaktná osoba
Mária Ivanová
0556855347