Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou , Suchá nad Parnou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
344
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- internet pokročilý, Word, Excel, PowerPoint,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer je na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky do februára, prípadne do júna 2024.
Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• O termíne uskutočnenia výberového konania budú vybraní uchádzači včas informovaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Suchá nad Parnou 55
91901 Suchá nad Parnou
0903580155
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Dzureková
0903580155