Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Gemerská Poloma

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 487, Gemerská Poloma
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
135
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

INFORMÁCIA O PRACOVNOM MIESTE
● Miesto práce: Základná škola, Sládkovičova ulica 487/17, 049 22 Gemerská Poloma
● Predpokladaný termín nástupu: podľa dohody / možné okamžite / od 01. 12. 2023 / od 01. 02. 2024
● Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú (po dohode s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú)

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI
učiteľ / učiteľka MATEMATIKY (v aprobácii s niektorým z vyučovacích predmetov podľa potrieb školy – fyzika, telesná a športová výchova, anglický jazyk, technika)
rozsah úväzku: podľa dohody – čiastočný / plný
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
● Požadované vzdelanie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v aktuálnom znení a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Príloha č. 1 III. časť – učiteľ druhého stupňa základnej školy

Ďalšie požiadavky:
● ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť;
● zdravotná spôsobilosť;
● vítané sú skúsenosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a prax v školstve.
INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Žiadosť o zamestnanie s priloženým profesijným životopisom je potrebné zaslať do 15. 11. 2023 na mailovú adresu: [email protected]. Po uvedenom termíne vedenie školy pozve uchádzača s vhodnou aprobáciou na osobný pohovor.
ADRESA: Základná škola, Sládkovičova ulica 487/17, 049 22 Gemerská Poloma
KONTAKTNÁ OSOBA: PhDr. Vladimír Vnenčák, riaditeľ školy
Tel. číslo: 058/7950117 [email protected]
Gemerská Poloma, 19. 10. 2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 487
04922 Gemerská Poloma
https://zsgempoloma.edupage.org/
0587950117
Kontaktná osoba
PhDr. Vladimír Vnenčák
+421587950117