Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hurbanova 6, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša,
Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

vypisuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: IT technik

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (so zameraním na informatiku),
- počítačové znalosti / používateľ:
o Microsoft Windows – pokročilý,
o MS Office – pokročilý,
o počítačové znalosti / administrátor,
- MS Windows server – pokročilý:
o Linux OS – začiatočník,
o VMware – začiatočník,
o Mikrotik ROS – začiatočník,
o LAN/WAN – pokročilý.
- Skúsenosť so správou hardware a software vybavenia, s inštaláciou a údržbou štruktúrovanej kabeláže a osvedčenie na prácu na elektrických NN rozvodoch do 1000V min. §21,
- prax vítaná.

Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis.

Žiadosť spolu so životopisom je potrebné doručiť najneskôr do 30.11.2023 na email [email protected]

Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky budú pozvaní na pracovný pohovor.

Platové podmienky podľa vzdelania a praxe od 1500 eur.

Nástup do pracovného pomeru: ihneď.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
97518 Banská Bystrica
www.spsjm.sk
0484723312
Kontaktná osoba
Ing. Jana Lubyová
0484723314