Školský digitálny koordinátor

Základná škola, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídl. SNP 1484, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
314
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozíciu ŠDK obsadzujeme na polovičný úväzok 50% a uchádzač musí mať prax 3 roky, absolvované adaptačné vzdelávanie, nesmie byť začínajúci pedagóg.
Deň nástupu možno dohodnúť aj skôr.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sídl. SNP 1484
01701 Považská Bystrica
https://sestkovo.edupage.org/
0424261286,0908655480,0424261287
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Brigantová
0424261288