Pedagogický asistent

Spojená škola, Vrbové

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9, Vrbové
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
77
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Open Office, Word, Power Point, Linux, Canva
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Výtvarné, hudobné, športové zručnosti sú vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9
92203 Vrbové
https://spojenaskolavrbove.edupage.org/
0337792324
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Jirků
0917412316