Špeciálny pedagóg

Centrum poradenstva a prevencie, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. A. Komenského 106/2, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, excel pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
https://cpppappb.webnode.sk/
Miesto je na dobu určitú jeden rok s možnosťou zmeny na dobu neurčitú. Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú:
kvalifikačné predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Osobnostné predpoklady:
- aktívny a pozitívny prístup, flexibilita a dobré organizačné schopnosti, Plánovať, projektovať a realizovať špeciálnopedagogickú odbornú činnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
J. A. Komenského 106/2
01701 Považská Bystrica
www.stonline.sk/ppp-pb
0424323748,+421911701363
Kontaktná osoba
Katarína Tomanová
0911701363