Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stavbárska 11, Martin
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
478
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet
Vzdelanie
Vzdelanie v odbore kuchár. V zmysle Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Bezúhonnosť. Prax v odbore vítaná. Žiadosť o zamestnanie. Profesijný životopis. Kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
03680 Martin
https://sosmt.edupage.org/
043/41 353 11
Kontaktná osoba
Mgr. Danka Černáková
+421 910 909 927