Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Mútne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mútne 224, Mútne
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.2.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
425
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, Excel
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov).
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Motivačný list
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Mútne 224
02963 Mútne
https://zsmutne.edupage.org/
0435597258,0910914756
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Murínová, riaditeľka školy
0435597258