Údržbár

Stredná odborná škola automobilová, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Coburgova 7859/39, Trnava
Termín nástupu
1.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
• vykonáva všetky práce potrebné pri úprave vonkajších priestorov areálu SOŠA Trnava, vykonáva postrek buriny, kosenie, orezávanie konárov a ich odvoz do kontajnerov, zametanie priestorov,
• zimná údržba chodníkov a komunikácií
• čistenie striech od nánosov lístia a jeho znečistenia
• vedenie skladu olejov, jeho čistotu a funkčnosť
• je zodpovedný za vydávanie a evidenciu náradia zo skladu pri úpravách areálu SOŠA Trnava
• pomocné práce, ak sú potrebné pri výkone prác školníka a pracovníka na opravu strojov a zariadení

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola automobilová
Coburgova 7859/39
91702 Trnava
https://sosatt.edupage.org/
0335933920,0335933925,0335536919,0335933921,033/5933921
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Prochásková
0335933924