Školník

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platová trieda: 4 od sumy 779,00 € do sumy 936,00 € v hrubom podľa Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od započítaných rokov praxe zamestnanca.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet:pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
- min. úplné stredné vzdelanie technického zamerania
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti, správa strojov, prístrojov a zariadení (fotovoltaická elektráreň, tepelné čerpadlo, peletkový kotol, solárne zariadenia, plynové zariadenia v škole a na prevádzkových pracoviskách), vykonáva pravidelné kosenie celého školského areálu a všetkých prevádzkových pracovísk, odstraňuje všetky vzniknuté závady v priestoroch školy, ktoré súvisia s prevádzkou školy a prevádzkovými pracoviskami školy, opravuje inventár, je zodpovedný za sklad čistiacich prostriedkov, za sklad osobných ochranných pracovných prostriedkov, v prípade potreby vykonáva činnosti vodiča, zabezpečuje rozvoz obedov pre zamestnancov a žiakov školy na prevádzkové pracoviská školy, zabezpečuje rozvoz surovín na raňajky a večere do Školského internátu, realizuje nákupy materiálu a tovaru na školské akcie..
- pracovný čas: 37,5 hod./týždenne (od 6:00 hod. do 14:00 hod.- v rámci pracovného času je 30 min. prestávka na jedlo a oddych).
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: valentova.katar[email protected]. Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441.
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
https://sosse.edupage.org/
0346512713,0346513790,0346983440,034/6983438
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441