Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Handlová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lipová 8, Handlová
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
474
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
vzdelanie elektrotechnického smeru alebo informatického smeru
Bližšie informácie na tel. čísle 046/5121916

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Lipová 8
97251 Handlová
https://www.sosha.sk/, https://zssosha.edupage.org/
+421465121910,+421465121916
Kontaktná osoba
Ing. Aneta Šlechtová
+421465121916