Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomonosovova 2797/6, Trnava
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
650
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce pozostáva:
priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení,
dodržiavanie zásad špeciálno-pedagogickej intervencie,
tvorba akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie,
aktívna komunikácia a konzultácie s rodičmi,
úzka pravidelná spolupráca s učiteľským tímom a školským psychológom,
aktívna spolupráca s centrami výchovného poradenstva a prevencie.

Od uchádzača očakávame dobré komunikačné a sociálne zručnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6
91854 Trnava
https://sosostrnava.edupage.org/
0335552635,0901715207,+421 0335521109
Kontaktná osoba
Mgr. Beata Šipkovská
0335552618