Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sokolíkova 2, Bratislava-Dúbravka
Aprobácia
Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
587
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Práca je na zastupovanie počas MD, ale v budúcnosti je možný aj TPP.
Úväzok je na 23 h:
14h SJL v 7. a 8. ročníku
9h DEJ 5.-7. ročník ( v budúcom školskom roku môže byť hodín dejepisu viac).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sokolíkova 2
84101 Bratislava-Dúbravka
https://zssokolikova.edupage.org/
0264282404,0264530530,02 64 282 404, 0903 797 827
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Ďurkovská
0903797827