Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Vyhne

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vyhne 111, Vyhne
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.11.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
83
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, internet- pokročilý, ZOOM, EduPage- základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa
bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti )
- zdravotná spôsobilosť

Iné predpoklady: - pozitívny vzťah k deťom
- organizačné a komunikačné schopnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vyhne 111
96602 Vyhne
https://zsvyhne.edupage.org/
0456772117,0918826198
Kontaktná osoba
Ľubica Knoppová
0918826198