Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Liečebný pedagóg

Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
hľadáme pracovníka na pozíciu: fyzioterapeut na zástup dlhodobej PN
V zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore fyzioterapia, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom odbore fyzioterapia.
Ďalšie požiadavky
- hľadá sa pracovník na pozíciu: fyzioterapeut na zástup dlhodobej PN
-bezúhonnosť
-pracovať samostatne a zodpovedať si za odborné a metodické činnosti
-poskytovať liečebno-preventívnu starostlivosť uplatňovaním rehabilitačných postupov,
- poskytovať poradenské služby a informácie o možnostiach použitia rehabilitačných pomôcok rodičom postihnutých detí v rozsahu svojej zodpovednosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola, Jána Vojtaššáka13, Žilina
Jána Vojtaššáka 13
01008 Žilina
https://szszilina.edupage.org/
0911 932 373,0911/932 373
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Lapihusková
0911 932 373