Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Lukáčovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 191, Lukáčovce
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
35
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word - pokročilý, excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Hľadáme zástupkyňu pre MŠ
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov pošlite na emailovú adresu: [email protected]
Uveďte prosím aktuálny telefónny kontakt.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 191
95123 Lukáčovce
zmslukacovce.edupage.org
0377829105
Kontaktná osoba
Mgr. Dušana Galgoci
0949438824