Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
1.11.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.10.2023
Rozsah úväzku
50% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
272
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat:
- nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1 240,- € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov pri plnom úväzku.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 13. októbra 2023.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
- o čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z .z.
Iné:
- je možné doplniť 50% úväzok na Gymnáziu, Školská 1, v Spišskej Novej Vsi

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1
05201 Spišská Nová Ves
https://sosesnv.edupage.org/
0534421757,053/4421757
Kontaktná osoba
Ing. Andrea Iovdijová
0534421757