Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia v rámci projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3". Informácie o výberovom konaní:
- požadované doklady:
1. Písomná žiadosť
2. Profesijný štrukturovaný životopis vo formáte EUROPASS
3. Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
5. Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
6. Čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
Lehota na podanie žiadosti:
Žiadosť spolu s prílohami môže uchádzač zasielať na e-mail školy - [email protected] do 24.9.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola informačných technológií
Nábrežná 1325
02401 Kysucké Nové Mesto
https://spsknm.edupage.org/
0414207411,421/420 74 10
Kontaktná osoba
Elena Hillová
+421414207440