Asistent učiteľa

Súkromná základná škola, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica B. Nemcovej 1, Lučenec
Termín nástupu
16.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
40
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie Microsoft office, Teams, Edupage, Outlook, Zoom, Wordvall,Internet
Vzdelanie
Pedadagogické vzdelanie - stredné, Bc., Mgr.
Ďalšie požiadavky
Pedagogický Asistent pri žiakoch švvp ( prevažne žiaci s intelektovým nadaní ) by mal byť priateľskej povahy s pochopením pre deti s rozvinutým emocionálnym cítením. Práca s menším počtom žiakov
( 6-12) v skupine, vedieť ich zaujať po vedomostnej ako kreatívnej stránke. Potreba vysokej tvorivosti a vzťah k logickým úlohám ( logické hry, doplňovačky, skladačky, tajničky, šach, puzzle... ) Sprevádzanie a udržanie pozornosti žiakov počas aktivít v školskom klube ako aj počas vyučovania.
Hľadáme pedagóga s chuťou pracovať inovatívne , alternatívne a netradične , ktorý sa rád vzdeláva a posúva svoje hranice pod kvalifikovaným vedením a v príjemnom kolektíve nadšených mladých učiteľov. Vaša práca by mala byť vašim koníčkom !
Možnosť získania 100% prac. úväzku v nasledujúcom školskom roku, v prípade dobrých pracovných výsledkov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Ulica B. Nemcovej 1
98403 Lučenec
https://szsoskar.edupage.org/
0908389420
Kontaktná osoba
PaedDr.Gabriela Šagátová
0908389420