Školský digitálny koordinátor

Základná škola, Hranovnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
449
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie digitálnych technológií a ich aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch.

2. prax:
- minimálne 3 roky na pozícií učiteľ
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis (CV)
3. motivačný list
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

-náplň práce/požiadavky:
práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora,
• digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
• poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
• poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 501/15
05916 Hranovnica
www.zshranovnica.sk
0527888863,052/7888863
Kontaktná osoba
Mgr. Lukáš Chovan
0527888863