Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Kuchár / kuchárka

Obchodná akadémia, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Watsonova 61, Košice-Sever
Termín nástupu
21.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
552
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 716,50 € do 851,00 € mesačne v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vyučenie v odbore kuchár (výučný list)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice alebo e-mailom na adresu [email protected] alebo osobne najneskôr do 20. septembra 2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Watsonova 61
04001 Košice-Sever
https://oake.edupage.org/
0556333254,055 633 32 53,+421 55 63 33 253
Kontaktná osoba
Ing. Peter Országh
+421556333253