Vedúci školskej jedálne

Spojená škola, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
Termín nástupu
1.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
832
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office ( word, excel, outlock) - bežná užívateľská prax, práca so softvérom skladového hospodárstva (Edupage, Soft-GL)
Vzdelanie
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti potravinárstva a spoločného stravovania/ ekonomické vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Riadenie a kontrola prevádzky školskej jedálne - nákup tovaru na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, tvorba jedálnych lístkov, normovanie jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných receptúr. Vedenie požadovanej evidencie súvisiacej so stravovaním. Prax v oblasti stravovania - minimálne 2 roky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Dominika Tatarku 4666/7
05819 Poprad
www.ssdtpp.sk
0527721663,052/7721663
Kontaktná osoba
Anna Brejová
0527721663