Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Modra nad Cirochou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Modra nad Cirochou 250, Modra nad Cirochou
Termín nástupu
25.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z, o pedagogických zamestnancoch odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ Sr 1/2020 Z.z.
+vyhláška o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ č. 173/2023 Z. z. platná od 1.9.2023
+minimálne rok praxe v špeciálnej triede, alebo v špeciálnej základnej škole

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Modra nad Cirochou 250
06782 Modra nad Cirochou
https://zsmodranadcirochou.edupage.org/
0577793272,0908102798
Kontaktná osoba
Jana Simčová, PhDr.
+421908102798