Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Liptovský Mikuláš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palúčanská 22, Liptovský Mikuláš
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
38
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponúkame príjemné, rodinné prostredie a pozitívnu klímu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Palúčanská 22
03101 Liptovský Mikuláš
https://mspalucanska.edupage.org/
0445541318,044 55 413 18
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Jurčová
0910 910 846