Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vychovávateľ

Základná škola Ľudovíta Fullu, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maurerova 21, Košice
Termín nástupu
19.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2023
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
560
Platové podmienky
1038,50 € (5. platová trieda) – začínajúci vychovávateľ – pomerná časť 70% - 726,95 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zaslať do 18.9.2023 elektronicky na adresu: [email protected]
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.
Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2024 s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú.
Nástup do zamestnania: ihneď
Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť
Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom
Schopnosť pracovať v tíme
Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

Bližšie informácie o škole:
www.zsfullu.sk
www.facebook.com/zsmaurerka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 21
040 22 Košice
www.zsfullu.sk
055/6714 509
Kontaktná osoba
Katarína Martiňáková
0903651419