Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Materská škola, Bratislava-Vrakuňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kaméliová 10, Bratislava-Vrakuňa
Termín nástupu
21.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
253
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce bude:
priama práca s deťmi , ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy, pozorovanie detí, odporúčanie pre CPP,
dodržiavanie zásad špeciálno-pedagogickej intervencie (rozhovory s dieťaťom, stimulácia jeho aktivít a snahy, motivácia do ďalšej práce)
tvorba akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie
aktívna komunikácia a konzultácie s rodičmi
úzka pravidelná spolupráca s učiteľským tímom
aktívna spolupráca s centrami výchovného poradenstva a prevencie
tvorba, kontrola, aktualizácia IVP, integrovanie detí so ŠVVP, znalosť aktuálnej legislatívy pri práci s deťmi so ŠVVP.
Od uchádzača očakávame dobré komunikačné a sociálne zručnosti.
Životopis spolu s emailovým a telefónnym kontaktom pošlite na: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kaméliová 10
82107 Bratislava-Vrakuňa
https://mskameliova.edupage.org/
0245245962,02/45245962
Kontaktná osoba
Lucia Slováková
0245245962