Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie, Vlčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlčkovce 1, Vlčkovce
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
48
Platové podmienky
851€ brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Ide o nepedagogickú pozíciu pomocný vychovávateľ, pracovná doba je 37,5 h týždenne.

Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhať pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením, a to najmä pri:
- adaptácii detí na prostredie materskej školy,
- komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
- prekonávaní jazykových bariér,
- prekonávaní architektonických bariér,
- činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok),
- obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok,
- zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami,
- udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
- iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - predprimárne vzdelávanie
Vlčkovce 1
91923 Vlčkovce
https://zssmsvlckovce.edupage.org/
0911397930,0911 864 104
Kontaktná osoba
Mgr. Marta Šišková MBA
0911864104