Ekonóm/ka

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Platové podmienky:
- platová trieda 5 až 6 podľa Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Platová trieda 5: od sumy 839,50 eur do 1007,50 eur v závislosti od započítaných rokov praxe zamestnanca
Platová trieda 6: od sumy 919,50 eur do 1103,50 eur v závislosti od započítaných rokov praxe zamestnanca
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s programom Word, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie: úplné stredné vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania, VŠ vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Schopnosti: zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca, príjemné vystupovanie, skúsenosti s riadením podriadených zamestnancov výhodou

Náplň práce:
- zodpovednosť a riadenie podriadených zamestnancov, usmerňovanie, riadenie a zodpovednosť za prácu na ekonomickom úseku, usmerňovanie prác zamestnancov školskej jedálne a podnikateľskej činnosti
- pripravuje výberové konania na nákup tovaru a materiálového vybavenia školy podľa vnútornej smernice školy a v spolupráci so zriaďovateľom, vypracováva interné smernice školy, vypracováva interné účtovné doklady potrebné k mesačnej, kvartálnej a ročnej uzávierke, kontroluje a vypracováva účtovné mesačné, kvartálne a ročné výkazy, zodpovedá za vedenie účtovníctva školy...

Prax v odbore: min. 3 roky
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: valentova.kata[email protected]. Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
https://sosse.edupage.org/
0346512713,0346513790,0346983440,034/6983438
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441