Školník

Základná škola s materskou školou, Dojč

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dojč 137, Dojč
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
133
Platové podmienky
Platové podmienky:

Určené v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z.o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR
č.354/2018 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: SOU technického zamerania

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- pracovitosť, manuálna zručnosť, zodpovednosť, kladný vzťah k manuálnej práci
-zdravotná spôsobilosť


Požadované doklady:
- písomná žiadosťo prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
- životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
-písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č,18/ 2018 Z.z.o ochrane osobných údajov
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- písomná žiadosťo prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
- životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
-písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č,18/ 2018 Z.z.o ochrane osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dojč 137
90602 Dojč
www.zsdojc.edupage.org
0346536126,034/6536126
Kontaktná osoba
PaedDr.GabrielaEmrichová
0910 997 465