Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Černyševského 8, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
531
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Inklucentrum v rámci podpory detí cudzincov (žiačok a žiakov z Ukrajiny ale aj ďalších detí, pre ktoré nie je slovenčina materinským jazykom) hľadá pedagogičku/asistenta na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka na základné školy v Bratislave na plný alebo čiastočný úväzok.

Vyučovať budete v malých skupinách priamo na školách počas vyučovania s metodickou podporou našej metodičky.

Môžete byť učiteľka alebo učiteľ slovenčiny alebo s pedagóg s inou aprobáciou ale aj odborný zamestnanec. Skúsenosť s výučbou cudzích jazykov je vítaná.

Ak sa chcete tejto problematike venovať, učiť sa spolu s deťmi slovenský jazyk a pomáhať im, aby sa plnohodnotne začlenili vo svojich školách, ozvite sa nám.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Černyševského 8
85101 Bratislava-Petržalka
www.zscerba.edu.sk
0262243854,02 62243854
Kontaktná osoba
Zora Dóczyová
+421 910 402 694