Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Základná škola, Smižany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 3, Smižany
Termín nástupu
2.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
675
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
využívanie IKT - pokročilé, technické a programové znalosti (SW&HW)
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre kategóriu - učiteľ; najmenej 3 roky výkonu pracovnej činnosti v kategórií - učiteľ; náplň práce: viď. Zákon o pedagogických zamestnancoch č 138/2019, § 21, odst. 4.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť,
- štruktúrovaný životopis (priebeh vzdelania, priebeh zamestnaní, číslo telefónu, e-mailová adresa)
- súhlas so spracovaním osobných údajov s originálnym podpisom (tlačivo na https://www.zssmizany.sk/upload/dokumenty/ziadosti-formulare/suhlas-spracovanie-osobnych-udajov-uchadzaci.pdf ).
- Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy tak, aby u zamestnávateľa boli najneskôr 13.09.2023 do 14.00 hod. (doručiť poštou, alebo osobne), elektronicky zaslané žiadosti a reagovanie na ponuku z webovej stránky neakceptujeme.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 3
05311 Smižany
www.zssmizany.sk
0534150061,053 4150061
Kontaktná osoba
RNDr. Jana Vozárová, riaditeľka školy
053 4150061