Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský digitálny koordinátor

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Košice-Krásna

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rehoľná 2, Košice-Krásna
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
158
Platové podmienky
V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf od 1.9.2023.
1280 €-1600 € v závislosti od zaradenia zamestnanca.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Vyžaduje sa prax najmenej 3 roky v kategórii učiteľ.
Ďalšie požiadavky
Pracovná náplň:
-poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
- vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
-digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
- poradenstvo v rámci digitálnych technológii,
- administráciu online testovaní,
- dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Rehoľná 2
04018 Košice-Krásna
https://czskrasnake.edupage.org/
0556852224,0911938825
Kontaktná osoba
Kristína Plšíková
0911938843