Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá znalosť práce s PC- Word, Excel, Internet • ovládanie učtovného programu SRS a systému RISSAM – je výhodou
Vzdelanie
plné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. iné + podvojné účtovníctvo
Kritériá a požiadavky odborné:
• ovládanie podvojného účtovníctva - prax v oblasti účtovníctva – je výhodou
• účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizácií
• znalosť účtovných a daňových zákonov
• znalosť zákona o finančnej kontrole
• znalosť zákona o účtovníctve
• znalosť zákona o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov – posielať do 28.9.2023 na mailovú adresu [email protected]:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.
Uchádzač o pracovnú pozíciu Ekonóm/ka v základnej škole po podaní žiadosti a povinných dokladov k nej a po splnení požiadaviek bude pozvaný na pohovor. Uchádzačov budeme pozývať priebežne.
Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87
01841 Dubnica nad Váhom
https://skolac2.edupage.org/
0424441096,0907963515
Kontaktná osoba
Mgr. Oto Bača
+421905319213