Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Veľká Lomnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 267, Veľká Lomnica
Termín nástupu
1.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
872
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni( Microsoft, Word, Excel, Power Point, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie s telefonickým a emailovým kontaktom
• štruktúrovaný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.
• kópie dokladov o vzdelaní
• referencie z predchádzajúceho zamestnania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• ovládanie štátneho jazyka
• spoľahlivosť
• komunikatívnosť
• Požadované dokumenty doručiť poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected]
• Vybraní uchádzači budú telefonický pozvaní na osobný pohovor
Pracovné miesto vytvorené na základe podpory z NP POP3. Na dobu určitú.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 267
05952 Veľká Lomnica
https://zsvlomnica.edupage.org/
0524561183,
Kontaktná osoba
Mgr.Mária Langová
0524561183