Údržbár

Materská škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jiráskova 25, Trnava
Termín nástupu
5.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.12.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
81
Platové podmienky
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 553/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
PT 1 tarifný stupeň 14 : 416,75 € (50 % úväzok)
Kontakt : [email protected], tel: 033/ 3236860

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Údržbár
• Úväzok: 50,00 %
• Dátum nástupu:
ASAP
• Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
• Miesto výkonu práce: Materská škola, Jiráskova 25, Trnava
• Doba určitá na jeden rok s následným predlžením zmluvy
Požiadavky:
Základné ,SOU, SOU s maturitou ,ÚSO
Vykonávať činnosti ako je napríklad: rôzne opravy, kosenie a iné remeselnícke práce.
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : [email protected]. V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť údržbár v MŠ“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 553/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
PT 1 tarifný stupeň 14 : 416,75 € (50 % úväzok)
Kontakt : [email protected], tel: 033/ 3236860


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Jiráskova 25
91702 Trnava
0333236754
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Krajčovičová
0333236860